Nevíš o čem točit?

Diskriminací se rozumí odlišné zacházení s lidmi ve srovnatelných situacích. Jestli je určité chování je nebo není diskriminační, definuje antidiskriminační zákon. Ten má letos desetileté výročí, a to je skvělá příležitost, proč se podívat kolem sebe a zhodnotit, jakým způsobem zvyšujeme rovnost ve společnosti a kde se nám to ještě úplně nedaří.

 

Diskriminační důvody Oblasti možné diskriminace
Rasa, etnický původ, národnost Zaměstnávání, povolání, služební poměr
Pohlaví, rodičovství a pohlavní identifikace Přístup k povolání a podnikání
Sexuální orientace Vzdělání
Věk Sociální zabezpečení
Zdravotní postižení Zdravotní péče
Náboženské vyznání Členství v profesních komorách a v odborech
Víra, světový názor Zboží a služby včetně bydlení
Státní příslušnost

Podle antidiskriminačního zákona je nerovné zacházení diskriminací, pouze pokud k němu dojde v konkrétních oblastech a z určitých důvodů. Co to znamená? Znamená to, že když s tebou někdo nechce chodit, protože má jiné náboženské vyznání, tak to podle zákona diskriminace není, jelikož k nerovnému zacházení došlo v „oblasti“, kterou nevymezuje zákon. Pokud tě ale kvůli tvé víře nevezmou na školu nebo na brigádu, tak už to diskriminace je a bylo by to ze strany školy nebo zaměstnavatele porušení zákona.

V některých oblastech je diskriminace zakázána i z jiných důvodů – třeba kvůli jazyku, sociálnímu původu, členství v politické straně anebo kvůli rodinnému nebo manželskému stavu. Za diskriminaci se považuje taky obtěžování a vytváření nepřátelského prostředí z diskriminačních důvodů, pronásledování osoby, která se bránila diskriminaci, sexuální obtěžování a navádění třetí osoby k diskriminaci.

Soutěž pořádá Kancelář veřejného ochránce práv pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a European Network of Equality Bodies.


Partnerem soutěže je LFŠ Uherské Hradiště a MFDF Jihlava